Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ”

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ συμπατριῶτες
τὴν ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ  8.00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
στὴν αἴθουσα τῶν ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
θὰ παρουσιάσουμε τὸ νέο μου βιβλίο

ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σᾶς προσκαλῶ ὅλους νὰ γνωρίσουμε
τοὺς γνωστοὺς καὶ ἄγνωστους φιλοσόφους τοῦ νησιοῦ
ἀπὸ τὸν ΠΙΤΤΑΚΟ, ἕναν ἐκ τῶν Ἑπτὰ Σοφῶν,
μέχρι καὶ τὸν διαπρεπὴ ΠΟΤΑΜΩΝΑ.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ ἐκπλαγεῖτε ἀπὸ τὸ μέγεθος
τοῦ πνευματικοῦ ἔργου αὐτῶν τῶν Λεσβίων Φιλοσόφων.

Ἐπικαλοῦμαι ἀκόμη τὴν βοήθειά σας γιὰ νὰ ρθοῦν
ὅσο γίνεται περισσότεροι συμπατριῶτες μας καὶ ἄλλοι φίλοι
ὥστε νὰ γίνει γνωστὸς σὲ ὅλους
ὁ μεγάλος πολιτισμὸς τῆς Λέσβου
καὶ ἡ ἄγνωστη Φιλοσοφικὴ πλευρά της.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ