Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ


Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

               

Η Συμφωνία των Πρεσπών, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου 2018 στο χωριό Ψαράδες της περιοχής Πρεσπών και, εκτός άλλων, παραχωρεί γλώσσα και εθνότητα μακεδονική στα Σκόπια κι αυτές τις μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή για κύρωση από τους Έλληνες βουλευτές, είναι επιζήμια για την Ελλάδα, γιατί εγκυμονεί πάμπολλα προβλήματα για το μέλλον της Πατρίδας μας και την ειρήνη στα Βαλκάνια. Μόνο στρατηγικά σχέδια και ιδιοτελή συμφέροντα των ισχυρών εξυπηρετεί. Όχι των Ελλήνων.

 

Η πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού δεν επιθυμεί την κύρωσή της και πρέπει οι κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποί του να σεβαστούν τη βούλησή του. Για όσους το αμφισβητούν, υπάρχει το Δημοψήφισμα, που οι δημοκρατικές αξίες και το Σύνταγμά μας προβλέπουν για σοβαρά εθνικά ζητήματα. Ένα τέτοιο δημοψήφισμα έγινε στις 22 Νοεμβρίου 1974 για τη μορφή του πολιτεύματος και οι Έλληνες ψήφισαν υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας.    

 

Από τον πατριωτισμό των Ελλήνων πολιτών κρατιέται ζωντανή η Ελλάδα. Αυτοί εργάζονται, αυτοί πληρώνουν, αυτοί πολεμούν αν χρειαστεί. Αυτοί πρέπει να αποφασίζουν για τα σοβαρά εθνικά ζητήματα… Οι Λέσβιοι τον προηγούμενο αιώνα πολέμησαν ως εθελοντές για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Σήμερα, το Χρέος μας προς την Πατρίδα μάς καλεί να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να οικειοποιηθεί το ελληνικό όνομα «Μακεδονία».

 

Ας διακηρύξουμε με θάρρος τη γνώμη μας, ας υπερασπιστούμε με ειρηνικά μέσα το Δίκιο, τη Δημοκρατία, την Ιστορία μας. Τώρα, προτού να είναι πολύ αργά. Ας μην σωπαίνουμε κι ας μην αποδεχόμαστε μοιρολατρικά να αποφασίζουν άλλοι για την τύχη της Πατρίδας μας και των παιδιών μας. Από μας τους Έλληνες πολίτες κρατιέται ζωντανή η Ελλάδα. Ας μην αδιαφορούμε, ας μην σιωπούμε, ας μην σκύβουμε το κεφάλι. Ο αγώνας μας για τα δίκαιά της πρέπει να είναι αδιάκοπος, αδιαπραγμάτευτος, ανένδοτος, ανιδιοτελής.


Και μια συγκινητική ιστορική πληροφορία, παράδειγμα όσων υποστηρίζουμε παραπάνω: Σαν σήμερα, στις 15 Ιανουαρίου 1822, η Αϊτή, μικρή χώρα της Καραϊβικής, ανταποκρινόμενη στο αίτημα βοήθειας του Κοραή και άλλων Ελλήνων πατριωτών, πρώτη αναγνώρισε διπλωματικά την Ελληνική Επανάσταση και το Δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση.

 

Σε τρία χρόνια, συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την έναρξη του Μεγάλου Απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, που προέταξε δυο συνθήματα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θα σταθούμε τότε «μπρος στου καιρού το δικαστήριο» και θα απολογηθούμε, με κριτές τους Αγωνιστές του Εικοσιένα. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να τους κοιτάξουμε…

15 Ιανουαρίου 2019

Βουνάτσου Μυρσίνη


     ***


Αναδημοσίευση από: https://www.sansimera.gr/articles/593

Η πρώτη διπλωματική αναγνώριση της Ελλάδας

clip_image002

 

Η Αϊτή ―το Χαΐτιον, σύμφωνα με τα ελληνικά της εποχής― ήταν το πρώτο κράτος που αναγνώρισε την Επανάσταση του ’21 και το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση, με την επιστολή του προέδρου της Ιωάννου Βόγιερ (Jean Pierre Boyer) προς τον Αδαμάντιο Κοραή, η οποία φέρει ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1822.

 

Είχε προηγηθεί επιστολή του Κοραή και άλλων επιφανών Ελλήνων των Παρισίων προς τον Βόγιερ, με την οποία του ζητούσαν βοήθεια για την Επανάσταση, κατόπιν συστάσεων του περίφημου φιλέλληνα Γάλλου στρατηγού Λαφαγιέτ και του Επισκόπου Βλαισών Γρηγορίου, που είχε επισκεφθεί την περιοχή.

 

Η Αϊτή, μια φτωχή χώρα της Καραϊβικής, δεν ήταν δυνατόν να στείλει βοήθεια προς την Ελλάδα, αλλά ο πρόεδρός της απάντησε με την ακόλουθο επιστολή, που χαρακτηρίζεται από θερμά αισθήματα για την ελληνική εξέγερση:


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

«Ελευθερία… Ισότης

Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20ή παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται την ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Έλληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και διά των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου, εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην, επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Έλληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεικνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας
ΒΟΓΕΡ»

 

***

Η Αϊτή, προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν η πρώτη χώρα που κατάργησε τη δουλεία και κυβερνήθηκε από μαύρους. Ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία την Πρωτοχρονιά του 1804, αλλά ακόμη και σήμερα παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

 

Στις 12 Ιανουαρίου 2010 η Αϊτή επλήγη από ισχυρό σεισμό, που προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή. Οι νεκροί έφθασαν τις 316.000 και οι άστεγοι ξεπέρασαν το 1.600.000. Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το χρέος της προς τη χώρα που πρώτη αναγνώρισε τα δίκαια του Αγώνα της το 1821, ήταν από τις πρώτες που απέστειλε βοήθεια. Μάλιστα, στις 24 Ιανουαρίου Έλληνες και Γάλλοι διασώστες ανέσυραν ζωντανό έναν 24χρονο από τα ερείπια ξενοδοχείου, δώδεκα ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7 Ρίχτερ.

(Πηγή: http://www.sansimera.gr/articles/593)