Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΟ (658 π.Χ.) – ΝΕΑ ΡΩΜΗ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (330 μ.Χ.) – ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ (1453 - )  
                
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
        
      1) Ρωμαϊκή παράδοση:                     
          w Κρατική οργάνωση ρωμαϊκή. 
          w «Αυτοκράτορας των Ρωμαίων».
          w «Ρωμαίοι πολίτες» οι υπήκοοι από το 212 μ.Χ. (Διάταγμα του Καρακάλλα).
          w Επίσημη γλώσσα η λατινική.
          w Ζωή στην Κωνσταντινούπολη (Νέα Ρώμη) παρόμοια με τη ρωμαϊκή.
          w Προνόμια κατοίκων Κωνσταντινούπολης ίδια με των κατοίκων της Ρώμης.  
          w Θεάματα στον ιππόδρομο.
          w Δωρεάν διανομή τροφίμων.
           
      2) Ελληνισμός (Ελληνικό περιβάλλον + Ελληνικός Πολιτισμός):
          w Ελληνικό ή εξελληνισμένο το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος.
          w Θέση νέας πρωτεύουσας πάνω στην αρχαία κορινθιακή αποικία Βυζάντιο (658 π.Χ.).
          w Ελληνικής καταγωγής και ελληνόφωνοι πολλοί κάτοικοι του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.
          w Η ελληνική βασική γλώσσα της παιδείας.  
          w Βιβλιοθήκες – Ελληνικά συγγράμματα.
          w Ελληνικά κλασικά έργα τέχνης σε δημόσιους χώρους.
          w Ελληνική πνευματική παράδοση και ελληνικός τρόπος ζωής. 
          w Σταδιακή εισχώρηση της ελληνικής γλώσσας στον κρατικό μηχανισμό.
          
     3) Χριστιανισμός:
         w Επίδραση χριστιανικής ηθικής στη νομοθεσία.
         w Ιδιότητα Χριστιανού = συνδετικός κρίκος υπηκόων Βυζαντίου.
         w Ισχυρή οργάνωση και κύρος Χριστιανικής Εκκλησίας.
         w Φιλανθρωπική δράση Χριστιανικής Εκκλησίας – Κοινωνική Πρόνοια.
       
     4) Επίδραση Ανατολής
         w Πολλοί εξελληνισμένοι ανατολίτες υπήκοοι του Βυζαντινού κράτους.
         w Επιδράσεις από ανατολική τέχνη.
         w Εμπορικές σχέσεις με Ανατολή.

       w Η φυσιογνωμία του Βυζαντίου είναι τριπλή:
            1. ρωμαϊκή
            2. ελληνική - ανατολική
            3. χριστιανική                   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου