Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ-3

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΙΚΗΣ – Γ΄ ΦΑΣΗ

Αν δεν μπορέσατε να λύσετε το γρίφο του Αϊνστάιν μόνοι σας, δείτε τη λύση στους παρακάτω πίνακες…   
    
     Ο Αϊνστάιν δημιούργησε τον ακόλουθο γρίφο, υποστηρίζοντας ότι το 98% των ανθρώπων αδυνατεί να τον λύσει, ενώ μόνο το 2% ίσως τα καταφέρει. Ο γρίφος αυτός έχει απασχολήσει πολλούς ανθρώπους στον κόσμο, οι οποίοι προσπάθησαν να τον λύσουν, επιλέγοντας ο καθένας το δικό του τρόπο.
                                               
     Η ιστορία του γρίφου έχει ως εξής:
                      
     Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών χρωμάτων. Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού. Καπνίζουν μία συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. 'Ολοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.

     Η ερώτηση είναι: Ποιος έχει το ψάρι;

     ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
     1. Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.
     2. Ο Σουηδός έχει σκύλο.
     3. Ο Δανός πίνει τσάι.
     4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι.
     5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
     6. Αυτός που καπνίζει Pall Mall εκτρέφει πουλιά.
     7. O ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
     8. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
     9. Ο Νορβηγός μένει στο πρώτο σπίτι.
    10. Αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σ' αυτόν που έχει γάτες.
    11. Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σ’ αυτόν που καπνίζει Dunhill.
    12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει μπύρα.
    13. Ο Γερμανός καπνίζει Prince.
    14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι.
    15. Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πίνει νερό.

     Προσπαθήσατε και δεν καταφέρατε να λύσετε μόνοι σας το γρίφο; [Βλέπετε αναρτήσεις: http://paleochori-lesvos.blogspot.gr/2013/11/blog-post_4.html και http://paleochori-lesvos.blogspot.gr/2013/11/2.html].

     Σας δίνουμε τις λύσεις στους παρακάτω πίνακες. Τα σχετιζόμενα μεταξύ τους σημειώνονται με ( + ), μαύρο τα στάνταρ και μπλε όσα βρήκαμε με συνδυαστικούς συλλογισμούς, ενώ με ( ο ) όσα δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.


ΤΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΟΥ ΓΡΙΦΟΥ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ

   ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΩΜΑ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΖΩΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
ΠΟΤΟ
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΣΕΙΡΑ
  κόκκινο
 πράσινο
 άσπρο
κίτρινο
μπλε
σκύλος
γάτες
πουλιά
άλογο
ψάρι
τσάι
 καφές
νερό
 γάλα
 μπίρα
 PallMall
 Dunhill
Blends
Prince
 Bluemasters
1
2
3
4
5
Άγγλος
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

ο

ο
Σουηδός
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο


ο

ο
Δανός
ο
οο
+
ο
ο
ο
οο
ο
ο
Νορβηγός
ο

ο

ο
ο
ο


ο
ο

+
ο
ο
ο
ο
Γερμανός
ο


ο

ο

ο


οο
ο
ο
ο
+
ο
ο
1ο
ο

ο

ο
ο
ο


ο
ο


2ο

ο3ο

ο
ο
ο
ο
+
ο
ο

4ο

ο5ο

ο

ο

οPallMallο

ο
ο
+
ο
ο
ο

Dunhill
ο
ο
ο
+
ο


ο
ο


ο


ο

Blendsο


ο
ο
ο

ο

Prince
ο


ο

ο

ο


οο

Bluemasters

ο

οο


ο
ο
ο
ο
+

Τσάι
ο
οο

Καφές
ο
+
ο
ο
ο


Νερό

ο

Γάλα

ο

Μπίρα

ο

οοΣκύλος
ο

Γάτες


Πουλιάο


Άλογοο


Ψάρι


  

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΙΦΟΥ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ

   ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΩΜΑ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΖΩΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
ΠΟΤΟ
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΣΕΙΡΑ
  κόκκινο
 πράσινο
 άσπρο
κίτρινο
μπλε
σκύλος
γάτες
πουλιά
άλογο
ψάρι
τσάι
 καφές
νερό
 γάλα
 μπίρα
 PallMall
 Dunhill
Blends
Prince
 Bluemasters
1
2
3
4
5
Άγγλος
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
Σουηδός
ο
ο
+
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
+
Δανός
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
+
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
Νορβηγός
ο
ο
ο
+
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
Γερμανός
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
+
ο
1ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο

2ο
ο
ο
ο
ο
 +
ο
ο
ο
+
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο

3ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
+
ο
ο
ο
ο

4ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο

5ο
ο
ο
+
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
+

PallMall
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο

Dunhill
ο
ο
ο
+
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο

Blends
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
+
ο
+
ο
ο
ο
ο

Prince
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
+
ο
ο
ο

Bluemasters
ο
ο
+
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+

Τσάι
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο
ο
+
ο

Καφές
ο
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+

Νερό
ο
ο
ο
+
ο
ο
+
ο
ο
ο

Γάλα
+
ο
ο
ο
ο
ο
ο
+
ο
ο

Μπίρα
ο
ο
+
ο
ο
+
ο
ο
ο
ο

Σκύλος
ο
ο
+
ο
ο

Γάτες
ο
ο
ο
+
ο

Πουλιά
+
ο
ο
ο
ο

Άλογο
ο
ο
ο
ο
+

Ψάρι
ο
+
ο
ο
οΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΓΡΙΦΟΥ  ΤΟΥ  ΑΪΝΣΤΑΪΝ

ΣΕΙΡΑ
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
ΧΡΩΜΑ ΣΠΙΤΙΟΥ
Κίτρινο
Μπλε
Κόκκινο
Πράσινο
Άσπρο
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Νορβηγός
Δανός
Άγγλος
Γερμανός
Σουηδός
ΖΩΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
Γάτες
Άλογο
Πουλιά
Ψάρι
Σκύλος
ΠΟΤΟ
Νερό
Τσάι
Γάλα
Καφές
Μπίρα
ΤΣΙΓΑΡΑ
Dunhill
Blends
Pall Mall
Prince
Bleumasters

Το ψάρι το έχει ο Γερμανός, ιδιοκτήτης του πράσινου (4ου) σπιτιού, που πίνει καφέ και καπνίζει τσιγάρα Prince.


ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου