Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Γ΄-ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ "ΕΛΕΝΗ"

                                                                             

                                                                                                                                  

ΓΡΑΠΤΕΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΑΞΗ  Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
                        
                                                                              
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδου  «Ελένη»  -  Α΄  Επεισόδιο  -  Στίχοι  465 - 494

                                              
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
                 
      1. Τι ήταν: α) τα επεισόδια, β) η μηχανή ή αιώρημα, γ) η σκηνή, δ) τα στάσιμα.
      2. Να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα.
      3. α) Ποιες σκηνοθετικές οδηγίες σχετικές με την «όψη» μάς δίνει ο ποιητής στο κείμενο;
          β) Να βρείτε σε ποια σημεία υπάρχει τραγική ειρωνεία και να την εξηγήσετε.
      4. α) Να χαρακτηρίσετε το Μενέλαο και να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς. 
          β) Να σχολιάσετε την ιδέα που διατυπώνεται στους στίχους 474 – 476.
              
            Σημείωση: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, κάνοντας παραπομπές σε στίχους.

@@@

  Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδου «Ελένη»  -  Β΄  Επεισόδιο  -  Στίχοι  1165 - 1197

                                                                 
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
                      
      1. Τι ήταν: α) τα επεισόδια, β) η μηχανή ή αιώρημα, γ) η σκηνή, δ) τα στάσιμα.
      2. Ποιο σχέδιο διάσωσης προτείνει η Ελένη;  
      3. α) Πού υπάρχει προοικονομία;
          β) Ποιες σκηνογραφικές – σκηνοθετικές πληροφορίες μάς δίνει το κείμενο;
      4. α) Να χαρακτηρίσετε την Ελένη και να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς. 
          β) Ποια πολιτιστικά στοιχεία υπάρχουν στο κείμενο;

            Σημείωση: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, κάνοντας παραπομπές σε στίχους.
 
@@@

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

      1. Να γράψεις τις πέντε πιο σημαντικές, κατά τη γνώμη σου, καινοτομίες στην αρχαία τραγωδία και τον τραγικό ποιητή που επινόησε την καθεμιά.

          α)…………………………………………………………………………………………………...
          β)…………………………………………………………………………………………………...
          γ)…………………………………………………………………………………………………...
          δ)…………………………………………………………………………………………………...
          ε)……………………………………………………………………………………………………


      2. Γράψε από πού αντλείται η υπόθεση καθεμιάς από τις παρακάτω τραγωδίες:

          • Αισχύλου «Πέρσαι»:……………………………………………………………………………
          Ασχύλου «Επτά  επί  Θήβας»:………………………………………………………………..
          • Σοφοκλή «Αντιγόνη»:………………………………………………………………………….
          • Σοφοκλή «Οιδίπους  τύραννος»:……………………………………………………………..
          • Ευριπίδη «Ελένη»:……………………………………………………………………………..
          • Ευριπίδη «Μήδεια»:…………………………………………………………………………....
          • Ευριπίδη «Ιφιγένεια  η  εν  Αυλίδι»:…………………………………………………………..
          • Ευριπίδη «Βάκχαι»:…………………………………………………………………………….
          • Ευριπίδη «Τρωάδες»:………………………………………………………………………….
          • Ευριπίδη «Εκάβη»:……………………………………………………………………………..

   
     3. Στο παρακάτω κείμενο να συμπληρώσεις τα κενά με τις σωστές λέξεις ή φράσεις ή προτάσεις:
                                                                                                
        «Η  χ ο ρ η γ ί α  ήταν μία από τις ….………………….  στην αρχαία Αθήνα, δηλαδή έκτακτη ………………… προς όφελος του λαού. Ο ………………….  άρχοντας της Αθήνας ανέθετε σε τρεις ……………………. Αθηναίους να ………………………………………………….
……………………………………………………………… τριών  τραγικών ποιητών. Η χορηγία ήταν αξίωμα πολύ ………………… , αλλά και πολύ …………… . Ο χορηγός που αντιστοιχούσε σε κάθε ποιητή οριζόταν με κλήρο. Αν ο ποιητής έπαιρνε πρώτο βραβείο, ο χορηγός του έπαιρνε από την πολιτεία στεφάνι κισσού και ένα ……………..   ………………, που μπορούσε να τον στήσει στην ……………   …………… ή  να κατασκευάσει ακόμα ……………….   ……………………, όπου χαραζόταν το όνομά του, το όνομα της φυλής του, το όνομα του τραγικού ποιητή και μερικές φορές το όνομα του πρωταγωνιστή.» 


***


     «Η  χ ο ρ η γ ί α  ήταν μία από τις λειτουργίες  στην αρχαία Αθήνα, δηλαδή έκτακτη εισφορά προς όφελος του λαού. Ο επώνυμος άρχοντας της Αθήνας ανέθετε σε τρεις πλούσιους Αθηναίους να αναλάβουν τα έξοδα παράστασης των τετραλογιών τριών  τραγικών ποιητών. Η χορηγία ήταν αξίωμα πολύ δαπανηρό, αλλά και πολύ τιμητικό. Ο χορηγός που αντιστοιχούσε σε κάθε ποιητή οριζόταν με κλήρο. Αν ο ποιητής έπαιρνε πρώτο βραβείο, ο χορηγός του έπαιρνε από την πολιτεία στεφάνι κισσού και ένα χάλκινο τρίποδα, που μπορούσε να τον στήσει στην αρχαία αγορά ή  να κατασκευάσει ακόμα χορηγικό μνημείο, όπου χαραζόταν το όνομά του, το όνομα της φυλής του, το όνομα του τραγικού ποιητή και μερικές φορές το όνομα του πρωταγωνιστή.» 

                                              
                                                                                      
     4. Δώσε ένα σύντομο ορισμό των παρακάτω όρων της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας:
                      
Διθύραμβος:…………………………………………………………………………………………...…………………………………….……………………………….…….…………….………………….…………………………………….……………………………….…….…………….………………….


Προάγωνας:…………………………………………………………………………………………...
.…………………………………….……………………………….…….…………….…………………
.…………………………………….……………………………….…….…………….…………………


Περίακτοι:…………………………….………..…………………………………………………….…
.…………………………………….……………………………….…….…………….…………………
.…………………………………….……………………………….…….…………….…………………


Θυμέλη:…………………………………………………………………………………………………
.…………………………………….……………………………….…….…………….…………………
.…………………………………….……………………………….…….…………….…………………
                                                                                                                                     
                  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου