Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΙΣΟΤΗΤΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ       
                       
--Και η γυναίκα είναι άνθρωπος και έχει ψυχή (απόφαση Εκκλησίας το 16ο αι.).
-- Αναγνώριση ίσης αξίας της γυναίκας με τον άνδρα και κατάργηση ανδρικών προνομίων.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
 -- Χειραφέτηση της γυναίκας, με την κατάργηση της πατρικής, αδελφικής, συζυγικής εξουσίας πάνω της.
-- Δικαίωμα της γυναίκας για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία.
-- Δικαίωμα γυναίκας να κατέχει και να διαχειρίζεται η ίδια την προσωπική περιουσία της.
-- Δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης της γυναίκας.
-- Ισότητα στη γενετήσια ζωή.
--Σεβασμός της προσωπικότητας της γυναίκας και των ιδιαιτεροτήτων της γυναικείας φύσης της.
ΜΟΡΦΩΣΗ
-- Δικαίωμα στη μόρφωση.
-- Δικαίωμα της γυναίκας στην ανώτατη μόρφωση.
-- Ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην παιδεία.
-- Ενημέρωση και επιμόρφωση.

ΕΡΓΑΣΙΑ

--Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (ωράριο, συμβόλαιο, ασφάλιση, υγιεινή, σεξουαλική εκμετάλλευση).
--Ισότητα στην εργασία, με βάση την αρχή “ίση πληρωμή για ίση εργασία”.
--Δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση της εργαζόμενης και στην εξασφάλιση οικονομικής ανεξαρτησίας.
--Ίση πρόσβαση και εξέλιξη στην αμειβόμενη εργασία.
--Δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών σε όλες τις δημόσιες θέσεις και τα λειτουργήματα.
--Δικαίωμα στο συνδικαλισμό.
--Αξιοποίηση και στήριξη του γυναικείου εργατικού δυναμικού.
--Σεβασμός της προσωπικότητας της εργαζόμενης γυναίκας.
--Κοινωνική πρόνοια για την εργαζόμενη γυναίκα.
--Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός και αντιμετώπιση της ανεργίας.
--Δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και στην ψυχαγωγία.
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ--Ισότητα στην οικογένεια, με βάση την αρχή “ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις”.
--Γονική μέριμνα για τα παιδιά, με ίσους όρους για τον πατέρα και τη μητέρα.
--Συμμετοχή του άνδρα και των άλλων αρσενικών μελών της οικογένειας στα οικιακά, με ίσους όρους.
--Σεβασμός της προσωπικότητας της συζύγου και των παιδιών.
--Προστασία μητρότητας, και ειδικά της ανύπαντρης μητέρας και των παιδιών.
--Λήψη ειδικών θετικών μέτρων για τη στήριξη της οικογένειας.
--Αγάπη, τρυφερότητα, σεβασμός, αλληλοβοήθεια, εκδημοκρατισμός και εξισορρόπηση ρόλων μέσα στην οικογένεια.

ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ

--Πλήρης νομική εξίσωση γυναικών και ανδρών (Δικαιοσύνη, Ισονομία).
--Ίσα πολιτικά δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις (Δημοκρατία, Ισοπολιτεία).
--“Ψήφος στις Γυναίκες”, δημοτική και βουλευτική, χωρίς διακρίσεις.
--Δικαίωμα του εκλέγεσθαι, με ίσους όρους για άνδρες και γυναίκες.
--Κατάκτηση ουσιαστικής ισότητας, με την καθιέρωση συστήματος ποσόστωσης στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, στις Κυβερνήσεις, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις Διοικήσεις οργανισμών.
--Ανάδειξη γυναικών στα ύπατα αξιώματα (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός κ.ά)
--Πιστή και αποτελεσματική τήρηση νόμων για την ισότητα.
--Ίσες ευκαιρίες, με λήψη ειδικών θετικών μέτρων, για την προώθηση στην πράξη της ίσης απόλαυσης των δικαιωμάτων (ουσιαστικοποίηση της ισότητας – “Τρίτη γενιά” ανθρωπίνων δικαιωμάτων).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
 --Κατάργηση κοινωνικής εξάρτησης και κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας.
-- Ίσα κοινωνικά δικαιώματα (Κοινωνική Δικαιοσύνη).
--Κατάργηση προκαταλήψεων σε βάρος της γυναίκας και αλλαγή της νοοτροπίας ανδρών και γυναικών.
-- Προστασία των ιδιαίτερα τρωτών κατηγοριών γυναικών από το Κράτος και το κοινωνικό σύνολο.
-- Δικαίωμα στην ποιότητα ζωής (Αξιοπρεπής διαβίωση – Δημοκρατία – Ειρήνη – Προστασία Περιβάλλοντος).
-- Κοινωνικοποίηση, δραστηριοποίηση και συμμετοχή γυναικών στον πολιτισμό.
-- Καταπολέμηση “μεταλλαγμένης ανισότητας” και πρόληψη μελλοντικών νομικών - κοινωνικών προβλημάτων και ανισοτήτων.

Πηγή: Εργασία Βουνάτσου Μυρσίνης.

  Αναρτήσεις μας για ΙΣΟΤΗΤΑ:

• 8/3/2013: ΙΣΟΤΗΤΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

• 8/3/2013: ΙΣΟΤΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

• 8/3/2013: ΙΣΟΤΗΤΑ - ΟΙ «ΠΡΩΤΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

• 8/3/2013: ΙΣΟΤΗΤΑ - ΠΟΤΕ ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

• 8/3/2013: ΙΣΟΤΗΤΑ - ΓΥΝΑΙΚΑ - ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ

• 8/3/2013: ΙΣΟΤΗΤΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• 8/3/2013: ΙΣΟΤΗΤΑ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1934
   http://paleochori-lesvos.blogspot.gr/2013/03/1934.html

• 9/3/2014: ΙΣΟΤΗΤΑ - Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου