Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ


@ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ?
                     
Ι) ΠΡΙΝ:
   w Αίτια (γιατί;)

ΙΙ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ: 
      w Χρόνος (πότε;)
    w Τόπος (πού;)
    w Πρωταγωνιστές (πρόσωπα)
    w Φάσεις (με σειρά τοπική και χρονολογική)

ΙΙΙ) ΜΕΤΑ:
    w Αποτελέσματα - Συνέπειες (πώς επέδρασε;)
                                                        α) ΘΕΤΙΚΑ:
                                                             - Πολιτικά
                                                             - Οικονομικά
                                                             - Κοινωνικά
                                                             - Ηθικά
                                                             - Πολιτιστικά

                                                        β) ΑΡΝΗΤΙΚΑ
                                                             - Πολιτικά
                                                             - Οικονομικά
                                                             - Κοινωνικά
                                                             - Ηθικά
                                                             - Πολιτιστικά
       
ΙV) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ:
     w Γνώμες ιστορικών.
     w Προσωπική γνώμη και κρίσεις.

       @ ΓΡΑΠΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ?
                              
Να περιγράψεις ένα ιστορικό γεγονός, χρησιμοποιώντας το παραπάνω σχεδιάγραμμα 
και τους παρακάτω πλαγιότιτλους:
    w Ιστορικό γεγονός: π.χ. Πελοποννησιακός Πόλεμος, Επανάσταση Δούλων στην αρχαία Ρώμη.
    w Αίτια: ………………………………………………………………………… 
    w Πότε; …………………………………………………………………………
    w Πού; ………………………………………………………………………….
    w Πρωταγωνιστές: ……………………………………………………………..
    w Φάσεις: ……………………………………………………………………….  
    w Έκβαση: ………………………………………………………………………
    w Συνέπειες: …………………………………………………………………….
    w Σημασία: ………………………………………………………………………

ΕΡΓΑΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ... "ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ"!
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου