Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΑΡΧΑΙΑ Α΄-ΡΗΜΑΤΑ: ΕΝΕΣΤΩΣ, ΜΕΛΛΩΝ

ΚΛΙΣΗ  ΡΗΜΑΤΩΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ  ΦΩΝΗΣ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η


ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

 ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ

ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ

ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
θ. λυ-
θ. παιδευ-
θ. πειθ-
θ. γραφ-
θ. πλεκ-
θ. πραγ-j-ω>   πράττ-ω


ΕΝΕΣΤΩΣ
λύ-ω
παιδεύ-ω
πείθ-ω
γράφ-ω
πλέκ-ω
πράττ-ω
λύ-εις
παιδεύ-εις
πείθ-εις
γράφ-εις
πλέκ-εις
πράττ-εις
λύ-ει
παιδεύ-ει
πείθ-ει
γράφ-ει
πλέκ-ει
πράττ-ει
λύ-ομεν
παιδεύ-ομεν
πείθ-ομεν
γράφ-ομεν
πλέκ-ομεν
πράττ-ομεν
λύ-ετε
παιδεύ-ετε
πείθ-ετε
γράφ-ετε
πλέκ-ετε
πράττ-ετε
λύ-ουσι(ν)
παιδεύ-ουσι(ν)
πείθ-ουσι(ν)
γράφ-ουσι(ν)
πλέκ-ουσι(ν)
πράττ-ουσι(ν)ΜΕΛΛΩΝ

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

 ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ

ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ

ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
θ. λυ-σ-
θ. παιδευ-σ-
πειθ-σ-ω>
πείσ-ω
 γραφ-σ-ω>
 γράψ-ω
 πλεκ-σ-ω>  πλέξω
πραγ-σ-ω>
πράξω

λύ-σ-ω
παιδεύ-σ-ω
πεί-σ-ω
γράψ-ω
πλέξ-ω
πράξ-ω
λύ-σ-εις
παιδεύ-σ-εις
πεί-σ-εις
γράψ-εις
πλέξ-εις
πράξ-εις
λύ-σ-ει
παιδεύ-σ-ει
πεί-σ-ει
γράψ-ει
πλέξ-ει
πράξ-ει
λύ-σ-ομεν
παιδεύ-σ-ομεν
πεί-σ-ομεν
γράψ-ομεν
πλέξ-ομεν
πράξ-ομεν
λύ-σ-ετε
παιδεύ-σ-ετε
πεί-σ-ετε
γράψ-ετε
πλέξ-ετε
πράξ-ετε
λύ-σ-ουσι(ν)
παιδεύ-σ-ουσι(ν)
πεί-σ-ουσι(ν)
γράψ-ουσι(ν)
πλέξ-ουσι(ν)
πράξ-ουσι(ν)Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η


ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ

ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ

ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
θ. διαλυ-
θ. πιστευ-
θ. σχιδ-j>σχίζ
θ. τρεπ-
θ. διωκ-
 φυλακ-j-ω>φυλάττ-ω


ΕΝΕΣΤΩΣ
διαλύ
πιστεύ
σχίζ
τρέπ
διώκ
φυλάττ

ΜΕΛΛΩΝ

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ

ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ

ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
θ.διαλυ-σ-
θ. πιστευ-σ-
σχιδ-σ-ω>
σχίσ-ω
τρεπ-σ-ω>
τρέψ-ω
 διωκ-σ-ω
 διώξ-ω
 φυλακ-σ-ω>
 φυλάξω

διαλύ-σ-ω
πιστεύ-σ-ω
σχί-ω
τρέψ-ω
διώξ-ω
φυλάξ-ω
@Εργασία: Συμπλήρωσε τον παραπάνω πίνακα με τους τύπους των ρημάτων που λείπουν.


ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου