Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄- ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ

Δίνουμε 3 δείγματα, επειδή τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου συμμετέχουν για πρώτη χρονιά σε δίωρες προαγωγικές εξετάσεις και γιατί το μάθημα της Ιστορίας είναι δύσκολο, καθώς απαιτεί μνήμη και κρίση συνάμα.
Οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν 5 ερωτήματα, υποχρεωτικά 3 από την Α΄ Ομάδα και 2 από τη Β΄ Ομάδα. 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑЇΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
*********************************************************************************
Θ Ε Μ Α Τ Α
Α΄ ΟΜΑΔΑ ( 5 θέματα, από τα οποία επιλέγεις 3 ):
1ο Θέμα: Βάλε τη λέξη που αντιστοιχεί σε καθέναν από τους παρακάτω ορισμούς:

     α) Βρετανός αρχαιολόγος που έκανε ανασκαφές στην Κνωσό: ……………………………………
     β) Γερμανός έμπορος-αρχαιολόγος που ανέσκαψε βασιλικούς τάφους στις Μυκήνες: …………
     γ) Μνημειακή είσοδος της ακρόπολης των Μυκηνών: ……………………………………………….
     δ) Αποκρυπτογράφησαν τη Γραμμική Β γραφή: ……………..……… και  ………..……………….
     ε) Μυθικός νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης: …………………………………………………………
   στ) Αθηναίος νομοθέτης που καθιέρωσε τη «σεισάχθεια»: …………………………………………..
     ζ) Χρονολογία της Μάχης των Θερμοπυλών: …………………………………………………………
    η) Μεγάλο λαïκό δικαστήριο της αρχαίας Αθήνας: ……………………………………………………
2ο Θέμα: Ποια ήταν τα αίτια του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού;
3ο Θέμα: Τι γνωρίζεις για το θεσμό των λειτουργιών στην αρχαία Αθήνα και ποιες ήταν οι κυριότερες λειτουργίες;
4ο Θέμα: Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στην αρχαία Σπάρτη και ποιος ο ρόλος τους;
5ο Θέμα: Τι γνωρίζεις για το βασιλιά της Κύπρου Ευαγόρα (410-374 π.Χ.) και την ελληνικότητα της Κύπρου;
 
Β΄ ΟΜΑΔΑ ( 4 θέματα, από τα οποία επιλέγεις 2 ):
1ο Θέμα: Να αναφέρεις τέσσερα δημιουργήματα των Μυκηναίων, που κατά τη γνώμη σου είναι οι σημαντικότερες πηγές για την ιστορία του Μυκηναϊκού πολιτισμού, αιτιολογώντας γιατί τα διάλεξες.
2ο Θέμα: Ο Κλεισθένης θεωρείται ως ο θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα. Ποιες καινοτομίες-μεταρρυθμίσεις του δικαιολογούν αυτό το χαρακτηρισμό;
3ο Θέμα: Για ποιους λόγους η Μάχη του Μαραθώνα θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας;
4ο Θέμα: Οι πανελλήνιοι δεσμοί και η σημασία τους για τους Έλληνες.
                                
Σημείωση: Να απαντήσεις (στην κόλλα που σας έχει δοθεί) σε 3 θέματα από την Α΄ Ομάδα και σε 2 θέματα από τη Β΄ Ομάδα, συνολικά σε 5 θέματα ( 5X4 μονάδες = 20 ).
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013
Ο Διευθυντής                                                                              Οι Εισηγητές
******
Θ Ε Μ Α Τ Α

Α΄ ΟΜΑΔΑ ( 5 θέματα, από τα οποία επιλέγεις 3 ):
1ο Θέμα: Τι γνωρίζετε για τη Γραμμική Β γραφή και την αποκρυπτογράφησή της;
2ο Θέμα: Να περιγράψετε ένα μυκηναϊκό ανάκτορο.
3ο Θέμα: Ποια ήταν τα αποτελέσματα-συνέπειες του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού (8ος - 6ος αι. π.Χ.);
4ο Θέμα: Τι γνωρίζετε για τους μέτοικους;
5ο Θέμα: Τι γνωρίζετε για τη Μάχη των Θερμοπυλών;
 
Β΄ ΟΜΑΔΑ ( 4 θέματα, από τα οποία επιλέγεις 2 ):
1ο Θέμα: Κρίνετε τον Αθηναίο νομοθέτη Σόλωνα, από το νομοθετικό - πολιτικό μεταρρυθμιστικό του έργο.
2ο Θέμα: Ποια, κατά τη γνώμη σου, ήταν η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων για τους αρχαίους Έλληνες;
3ο Θέμα: Συγκρίνετε την αγωγή και μόρφωση των αγοριών και των κοριτσιών στην αρχαία Αθήνα με την αντίστοιχη των αγοριών και κοριτσιών στην αρχαία Σπάρτη. Σε ποια από αυτές τις δυο μεγάλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας θα θέλατε να ζείτε και γιατί;
4ο Θέμα: Από ποιον και γιατί ψηφίστηκε ο νόμος του οστρακισμού στην αρχαία Αθήνα; Κατά τη γνώμη σου, ήταν απαραίτητο αυτό το νομοθετικό μέτρο ή όχι;  
         
Σημείωση: Να απαντήσετε (στην κόλλα που σας έχει δοθεί) σε 3 θέματα από την Α΄ Ομάδα και σε 2 θέματα από τη Β΄ Ομάδα, συνολικά σε 5 θέματα ( 5X4 μονάδες = 20 ).
         
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013
Ο Διευθυντής                                                                                  Οι Εισηγητές
******
Θ Ε Μ Α Τ Α

Α΄ ΟΜΑΔΑ ( 5 θέματα, από τα οποία επιλέγετε 3 ):
1ο Θέμα: Να αναφέρετε ονομαστικά την εξέλιξη των πολιτευμάτων στην αρχαία Ελλάδα.
2ο Θέμα: Ποιες ήταν οι σχέσεις αποικίας με τη μητρόπολη;
3ο Θέμα: Τι γνωρίζετε για τους είλωτες;
4ο Θέμα: Με ποιο τρόπο άσκησε την εξουσία ο Πεισίστρατος και ποια μέτρα πήρε;
5ο Θέμα: Πώς οργανώθηκε η Εκκλησία του Δήμου στα χρόνια του Κλεισθένη και ποιο ήταν το έργο της;
 
Β΄ ΟΜΑΔΑ (4 θέματα, από τα οποία επιλέγετε 2):
1ο Θέμα: Ποιοι λόγοι, κατά τη γνώμη σας, επέβαλαν την ξενηλασία στην αρχαία Σπάρτη και τον οστρακισμό στην Αθήνα;
2ο Θέμα: Με βάση όσα γνωρίζετε για τις στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β΄, κρίνετέ τον ως άνθρωπο και ως βασιλιά.
3ο Θέμα: Η πρώτη μάχη του Μ. Αλεξάνδρου στη Μ. Ασία, το αποτέλεσμα και οι συνέπειές της.
4ο Θέμα: Αναφέρετε ονομαστικά τα τέσσερα πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη σας, υλικά ή πνευματικά επιτεύγματα, τα οποία έχουν προσφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό οι αρχαίοι Έλληνες. Αιτιολογήσετε τη γνώμη σας.   
                      
Σημείωση: Να απαντήσετε (στην κόλλα που σας έχει δοθεί) σε 3 θέματα από την Α΄ Ομάδα και σε 2 θέματα από τη Β΄ Ομάδα, συνολικά σε θέματα (5X4 μονάδες = 20).
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013
Ο Διευθυντής                                                                                  Οι Εισηγητές
"ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”


[Εναλλακτικές ερωτήσεις 1ου θέματος του α΄ δείγματος:
 Βάλτε τη λέξη που αντιστοιχεί σε καθέναν από τους παρακάτω ορισμούς:
     α) αρχαïκό ανδρικό άγαλμα: ……………………………………………………………………………
     β) ρυθμοί αγγειογραφίας αρχαïκών χρόνων: …………………………………………………………
     γ) μεγάλο λαïκό δικαστήριο της Αθήνας: ……………………………………………………………..
     δ) νομοθέτης που καθιέρωσε τη σεισάχθεια: …………………………………………………………
     ε) πολιτικός που χώρισε τους Αθηναίους σε 10 φυλές: ……………………………………………..
   στ) νίκησαν στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.) οι: ……………………………………………………………… 
     ζ) χρονολογία θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου: …………………………………………………………
     η) Αθηναίος νομοθέτης, που θέσπισε τα «Δρακόντεια μέτρα»:.................................]

Σημείωση: Διαβάστε σε άλλες αναρτήσεις μας ύλη Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου, που ελπίζουμε ότι θα σας βοηθήσει στις εξετάσεις (Διάγραμμα ελληνικής Ιστορίας, Ανατολικοί λαοί, Κυκλαδικός πολιτισμός, Μινωικός πολιτισμός, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Κάθοδος Δωριέων, Α΄ και Β΄ Αποικισμός, Σπάρτη, Αθήνα, Πελοποννησιακός Πόλεμος, Πανελλήνιοι Δεσμοί, Ελληνικά Γράμματα, Κύπρος).  

2 σχόλια :

  1. Τέλειο με βοήθησε πάρα πολύ για τις Εξετάσεις!!!! Να είστε πολύ καλά!!! :) :) :) :)

    ΑπάντησηΔιαγραφή