Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Βοήθεια για μαθητές/μαθήτριες και πληροφόρηση για τους φιλίστορες

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 Α. ΠΡΟЇΣΤΟΡΙΑ (2.500.000 – 1.100 π.Χ.):
  
     Ι. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ (2.500.000 – 3.000 π.Χ.):

           1. ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (2.500.000 – 8.000 π.Χ. περίπου)
           α) Πρώιμη Παλαιολιθική εποχή (2.500.000 – 200.000 π.Χ.)
           β) Μέση Παλαιολιθική εποχή (200.000 – 35.000 π.Χ.)
           γ) Ύστερη Παλαιολιθική εποχή (35.000 – 8.000 π.Χ.)

           2. ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (8.000 – 6.500 π.Χ. περίπου)  

           3. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (6.500 – 3.000 π.Χ. περίπου)  
         
    ΙΙ. ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ / ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3.000 – 1.100 π.Χ.)
        α) Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός – Πρωτομινωικός πολιτισμός – Πρωτοελλαδικός πολιτισμός (3.000 - 2.000 π.Χ. περ.)
        β) Μεσοκυκλαδικός πολιτισμός – Μεσομινωικός πολιτισμός – Μεσοελλαδικός πολιτισμός (2.000 - 1.580 / 1600 π.Χ.)
        γ) Υστεροκυκλαδικός πολιτισμός – Υστερομινωικός πολιτισμός – Υστεροελλαδικός ή Μυκηναϊκός πολιτισμός (1.580 / 1600 – 1.100 π.Χ.)
₪₪₪

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1.100 π.Χ. Κάθοδος Δωριέων έως Σήμερα):

      Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1.100 π.Χ. Κάθοδος Δωριέων – 146 π.Χ. / 31 π.Χ. / 330 μ.Χ.):
         1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1.100 Κάθοδος Δωριέων – 146 π.Χ. Υποταγή κυρίως Ελλάδας στους Ρωμαίους ή: 31π.Χ. Υποταγή Αλεξάνδρειας Αιγύπτου στους Ρωμαίους).
          α) Γεωμετρική εποχή (1.100 – 700 π.Χ.)
              - Πρωτογεωμετρική εποχή (1.100 – 900 π.Χ.)
              - Κυρίως Γεωμετρική εποχή (900 – 700 π.Χ.)

          β) Αρχαϊκή εποχή ή Προκλασική εποχή (700 – 479 π.Χ. Μάχη Πλαταιών – Τέλος Περσικών Πολέμων).

          γ) Κλασική εποχή (479 – 323 π.Χ. Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου).

         δ) Μετακλασική ή Αλεξανδρινή ή Ελληνιστική εποχή (323 π.Χ.–146 π.Χ. Υποταγή κυρίως Ελλάδας σε Ρωμαίους ή: 31 π.Χ. Υποταγή ελληνιστικού βασιλείου Αλεξάνδρειας Αιγύπτου στους Ρωμαίους).
 *****

         2. ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ (146 π.Χ./ ή: 31 π.Χ. – 330 μ.Χ. Κτίση της Κωνσταντινούπολης από το Μ. Κωνσταντίνο ή: 485 μ.Χ. Διαίρεση Ρωμαϊκού κράτους σε Ανατολικό και Δυτικό από Μ. Θεοδόσιο).
  
*****

     ΙΙ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (330 μ.Χ. /ή: 485 μ.Χ.1453 μ.Χ. Άλωση Κωνσταντινούπολης από Τούρκους )

*****

   ΙΙΙ. ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1453 μ.Χ. - Σήμερα )

        α) Ιστορία της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας / Τουρκοκρατία (1.453 μ.Χ.– 1821/1830 Ελληνική Επανάσταση / 1830: Ίδρυση Ανεξάρτητου Νεοελληνικού Κράτους)

        β) Ιστορία της ελεύθερης Ελλάδας / Σύγχρονη Ιστορία (1821/1830 – Σήμερα)

    ΕΡΓΑΣΙΑ: Ξεκινώντας από το Σήμερα, κάνε ένα φανταστικό ταξίδι μέχρι τα παλαιολιθικά χρόνια και φαντάσου πώς ζούσε ο προϊστορικός άνθρωπος, τι ένιωθε, τι δυσκολίες αντιμετώπιζε και ποιες λύσεις επενόησε για τα προβλήματά του. Έπειτα, γράψε ονομαστικά στο τετράδιό σου τα σημαντικότερα έργα, που έχει πετύχει ο άνθρωπος από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα (π.χ. ομιλία, χρήση τροχού κ.ά.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΠΡΟЇΣΤΟΡΙΑ - ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 

Προϊστορία είναι η μακρότατη περίοδος από την εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι την εφεύρεση της γραφής (2.500.000 – 1.100 π.Χ.).

Περίοδοι Προϊστορίας:

1. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ (2.500.000 – 3.000 π.Χ.):
   α. Παλαιολιθική περίοδος (2.500.000 – 8.000 π.Χ. περίπου).
   β. Μεσολιθική περίοδος (8.000 – 6.500 π.Χ. περίπου).
   γ. Νεολιθική περίοδος (6.500 – 3.000 π.Χ. περίπου).

2. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3.000 – 1.100 π.Χ.)
   α) 3.000 - 2.000 π.Χ. περ.: Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός – Πρωτομινωικός πολιτισμός – Πρωτοελλαδικός πολιτισμός.
 β) 2.000 - 1.580/1.600 π.Χ. περ.Μεσοκυκλαδικός πολιτισμός – Μεσομινωικός πολιτισμός – Μεσοελλαδικός πολιτισμός.
 γ) 1.580/1.600 - 1.100 π.Χ. περ.Υστεροκυκλαδικός πολιτισμός – Υστερομινωικός πολιτισμός – Υστεροελλαδικός ή Μυκηναϊκός πολιτισμός.

*****
           
Ιστορία ονομάζουμε τη χρονική περίοδο, που αρχίζει από την εφεύρεση της γραφής από ένα λαό μέχρι σήμερα.
Ελληνική Ιστορία: Αρχή της Ελληνικής Ιστορίας έχουμε ορίσει το 1.100 π.Χ. (Κάθοδος Δωριέωντελευταίου ελληνικού φύλου, στην Ελλάδα), αν και οι Έλληνες είχαν εφεύρει γραφές πολύ νωρίτερα (Το 1.100 π.Χ. είναι συμβατική χρονολογική αρχή της Ιστορίας μας).  
 *****
Ελληνικές Γραφές:
· Ελληνική Ιερογλυφική γραφή (Δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί – Δίσκος της Φαιστού στην Κρήτη).

· Γραμμική Α γραφή (περ. 1.700 π.Χ..Έχει αποκρυπτογραφηθεί μόνο το αριθμητικό της σύστημα).

· Γραμμική Β γραφή (Συλλαβική ελληνική γραφή. Πινακίδες Κνωσού Κρήτης 1450 π.Χ. περίπου. Μυκηναϊκές πινακίδες με  Γραμμική Β γραφή βρέθηκαν στην Πύλο, στην Τίρυνθα και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Την αποκρυπτογράφησαν το 1952/1953  ο αρχαιολόγος Μάικλ Βέντρις και ο αρχιτέκτονας Τζον Τσάτγουικ).

· Ελληνικό Αλφάβητο, φωνητική γραφή με 24 γράμματα (αλλιώς ονομαζόμενο φοινικικό). Οι Έλληνες το χρησιμοποιούν από το 1.000 π.Χ. περίπου και το μεταδίδουν στους Λατίνους-                           Λατινική γλώσσα και οι Ρωμαίοι στους λαούς της Ευρώπης-λατινογενείς γλώσσες).

[Πρόσφατα, ο καθηγητής Νίκος Χουρμουζιάδης ανακάλυψε στην Καστοριά παράσταση-περίγραμμα της λίμνης της Καστοριάς και γραφή πάνω σε ξύλο, που χρονολογείται το 5.300 π.Χ. περίπου και είναι πολύ παλαιότερη από τις μέχρι πρόσφατα θεωρούμενες αρχαιότερες γραφές, δηλ. την Κινεζική (4.000 π.Χ.), τη σφηνοειδή γραφή των Σουμερίων της Μεσοποταμίας (περ. 3.000 π.Χ.) και την Αιγυπτιακή Ιερογλυφική γραφή (περ. 3.000 π.Χ.). Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι η γραφή στο πολύτιμο εύρημα της Καστοριάς είναι ελληνική, στοιχείο που μελλοντικά θα αλλάξει τα ιστορικά δεδομένα.].

*****

   Τέχνη = δημιουργία αντικειμένων και κατασκευών, που δεν καλύπτουν μόνο βασικές ανάγκες και δραστηριότητες για την επιβίωση, αλλά έχουν και διακοσμητικό ή συμβολικό χαρακτήρα.

    Σπηλαιογραφίες = εικόνες ζώων και σπανίως ανθρώπων, ζωγραφισμένες με χρώματα ή χαραγμένες στα τοιχώματα των σπηλαίων. 

  Βραχογραφίες = εικόνες ζώων και σπανίως ανθρώπων, σκηνές κυνηγιού κ.ά., ζωγραφισμένες με χρώματα ή χαραγμένες πάνω σε βράχους.

   Ειδώλια = μικρά αγαλματίδια από πηλό ή λίθο ή κόκκαλο, που παριστάνουν συνήθως γυναικείες μορφές, με υπερτονισμένα τα μέρη του σώματος που έχουν σχέση με την αναπαραγωγή και τη διαιώνιση του ανθρώπινου γένους. Ίσως παριστάνουν τη Μεγάλη Μητέρα θεά.                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου