Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βοήθεια για μαθητές/μαθήτριες Α΄ Γυμνασίου και πληροφόρηση για τους φιλίστορες

ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ή ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (1.600 -1.100 π.Χ.)
Γράψε στο τετράδιό σου με στυλό και στο περιθώριο του βιβλίου σου με μολύβι τους παρακάτω πλαγιότιτλους και παρατήρησε πόσο σε βοηθούν να συγκρατείς στη μνήμη σου όσα περιέχονται στις παραγράφους των σελ. 29 – 32.
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ:
1. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (1.600 – 1.100 π.Χ.)
2. ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
3. ΑΝΑΚΤΟΡΑ
4. ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΑΠΟ ΜΙΝΩΙΤΕΣ
5. ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6. ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΙΑ
7. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΙ Δ Ε Σ Μ Ο Ι ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
8. ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ Κ Ο Ι Ν Η-ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
9. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10. ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β ΓΡΑΦΗ
11. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
12. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΚΜΗΣ
*****
ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
(Η παρακμή άρχισε περ. από το 1.200 π.Χ. και εξής)
1. Κάθοδος των Δωριέων, του τελευταίου ελληνικού φύλου (1.100 π.Χ. περίπου).
2. Εσωτερικές αναταραχές κι έριδες ανάμεσα στα μέλη των βασιλικών οικογενειών και πόλεμοι ανάμεσα σε διάφορα μυκηναϊκά κράτη.
3. Αναστάτωση στην ανατολική Μεσόγειο α) λόγω πτώσης του κράτους των Χετταίων και β) λόγω των βίαιων μετακινήσεων των λεγόμενων “Λαών της θάλασσας” και των επιθέσεών τους εναντίον της Αιγύπτουοικονομική κρίση παρακμή μυκηναϊκού εμπορίου σταδιακή παρακμή και καταστροφή των μυκηναϊκών ανακτόρων κι εξαφάνιση της Γραμμικής Β γραφής.
ΣΥΝΕΠΕΙΑ: Κ α τ ά ρ ρ ε υ σ η, αλλά  ό χ ι  ε ξ α φ ά ν ι σ η του μυκηναϊκού πολιτισμού, που πολλά στοιχεία του θα μεταλαμπαδευτούν στην επόμενη φάση του ελληνικού πολιτισμού.

    ΕΡΓΑΣΙΕΣ: α) Μελέτη σελ. 29-32 σχολ. βιβλίου και β) Γραπτά στο τετράδιο Ιστορίας η ερώτηση 3 του βιβλίου.

*****
ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Βιοτεχνία (ελεφαντουργία, λιθοτεχνία, μεταλλουργία κ.ά.)
Εμπόριο χερσαίο
Ναυτιλία
(μεταλαμπαδεύω = μεταδίδω τη λαμπάδα σε λαμπαδηδρομία // μτφ. μεταδίδω τη γνώση, το φως, τον πολιτισμό σε άλλους – μεταλαμπαδεύομαι = μεταδίδομαι από τον ένα στον άλλο).

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ:
1. Άναξ
2. Αυλικοί
3. Ιερατείο
4. Δήμοι
5. Δούλοι
*****

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ:
1. κοινή γλώσσα
2. κοινή θρησκεία
3. κοινά έθιμα ταφής (έθιμο = συνήθεια κοινωνικής ζωής)
4. κοινές δοξασίες (π.χ. μεταθανάτιες) (δοξασία = ιδέα, δόγμα, θεωρία, γνώμη, πίστη)
5. όμοια κοινωνικοπολιτική οργάνωση
6. κοινοί θεσμοί (θεσμός = αυτό που ισχύει ως δίκαιο, νόμος// κοινωνικός ή πολιτικός οργανισμός αναγνωρισμένος από το νόμο)
7. ομοιότητες στην Τέχνη
____________________________________________________________________
= Ενιαίος πολιτισμός της “μυκηναϊκής κοινής” (ενιαίος = αδιάσπαστος, συνεχής )
*****
Γράψε στο τετράδιό σου με στυλό και στο περιθώριο του βιβλίου σου με μολύβι τους παρακάτω πλαγιότιτλους και παρατήρησε πόσο σε βοηθούν να συγκρατείς στη μνήμη σου όσα περιέχονται στις παραγράφους των σελ. 33 – 35.
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ:
1. ΘΡΗΣΚΕΙΑ
2. ΙΕΡΑΤΕΙΟ
3. ΤΕΧΝΗ
4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ
5. ΤΑΦΟΙ ΛΑΚΚΟΕΙΔΕΙΣ, ΛΑΞΕΥΤΟΙ, ΘΟΛΩΤΟΙ
6. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (τοιχογραφίες) και ΚΕΡΑΜΙΚΗ (αγγειογραφίες)
7. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ
*****
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΟΧΗΣ ΧΑΛΚΟΥ (3.000 – 1.100 π.Χ.)
Η Μεσόγειος χώρος διακίνησης πλοίων, εμπορευμάτων και ιδεών.
Ακμάζουν οι “Ανατολικοί λαοί” στην Ασία και τη Β. Αφρική.
Στο χώρο του Αιγαίου αναπτύσσονται τρεις μεγάλοι πολιτισμοί:
   α. Κυκλαδικός στις Κυκλάδες (Πρωτοκυκλαδικός, Μεσοκυκλαδικός, Υστεροκυκλαδικός).
   β. Μινωικός-Κρητικός στην Κρήτη (Πρωτομινωικός, Μεσομινωικός, Υστερομινωικός).
   γ. Ελλαδικός στην κυρίως Ελλάδα (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία κ.α. - Πρωτοελλαδικός, Μεσοελλαδικός, Υστεροελλαδικός ή Μυκηναϊκός πολιτισμός)
Θρησκευτικοί και κοινωνικοπολιτικοί θεσμοί.
Ανάπτυξη Τέχνης – καλλιτεχνικά έργα υψηλής αισθητικής.
Αλληλεπιδράσεις πολιτιστικές.
Σταδιακή διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: α) Μελέτη σελ. 30, 32-35 σχολικού βιβλίου και β) Άσκηση αυτοαξιολόγησης σελ. 35.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου