Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

ΑΡΧΑΙΑ Α΄-ΕΝΟΤΗΤΑ1

Για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου
y                     ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ    Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –  ΕΝΟΤΗΤΑ  1η                             p 

ΑΓΝΩΣΤΕΣ  ΛΕΞΕΙΣ  ΣΕΛΙΔΩΝ  7 - 13
Σελ. 7
+διανοητικός (επίθ.) = ο σχετικός με τη διανόηση, δηλ. τον τρόπο που σκέφτεται κάποιος // ο σχετικός με την πνευματική λειτουργία // βαθυστόχαστος. 
- κλιτικό σύστημα = ο τρόπος που κλίνονται οι λέξεις στη Γραμματική.
+δομή (η, ουσ.) = χτίσιμο, οικοδόμηση // μτφ. εσωτερική διάρθρωση ενός συνόλου.
- μτφ. (συντομογραφία) = μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά.
+οξύνω (ρ.) = κάνω κάτι οξύ, μυτερό // μτφ. ερεθίζω, ευαισθητοποιώ, «ακονίζω».
+αντιλαμβάνομαι (ρ.) = κατανοώ, καταλαβαίνω ( η αντίληψη ).
+ενασχόληση (η, ουσ., ν=μέσα+ασχολούμαι) = το να ασχολείται κάποιος συστηματικά με κάτι, απασχόληση.
+προνόμιο (το, ουσ.) = αποκλειστικό δικαίωμα // μτφ. ό,τι εξαιρετικό έχει κάποιος από τη φύση.
- πρωτότυπο (κείμενο) (το) = ο αρχικός τύπος ενός κειμένου // το αρχαίο κείμενο (αντίθετο: μεταφρασμένο).

Σελ. 8
+ο σαφής, η σαφής, το σαφές (επίθ.) = ξεκάθαρος, συγκεκριμένος, όχι αόριστος, ολοφάνερος.  
+ο ασαφής, η ασαφής, το ασαφές (επίθ.) = σκοτεινός, αόριστος, ακαθόριστος, δυσνόητος (αντίθετο: σαφής).
+ο αρχαιοπρεπής, η αρχαιοπρεπής, το αρχαιοπρεπές (επίθ.) = αυτός που ταιριάζει ή μοιάζει με αρχαίο // αρχαιότροπος.
+ο λόγιος, η λογία, ο λόγιον (επίθ.) = σχετικός με το λόγο // καθαρευουσιάνικος // ο πολύ μορφωμένος, ο διανοούμενος // λογοτέχνης. 
+προοίμιο (το, ουσ.) = εισαγωγή, πρόλογος // προάγγελμα // αρχή. 
+πόντος (ο, ουσ.) = ανοιχτή και βαθιά θάλασσα // ωκεανός.
+ταρος (ο, ουσ.) = σύντροφος, φίλος // συνέταιρος.
+νόστος (ο, ουσ.) = επιστροφή ξενιτεμένου στην πατρίδα, επαναπατρισμός // ταξίδι γυρισμού. 
+νοσταλγία (η, ουσ., νόστος+άλγος=πόνος) = λαχτάρα, επιθυμία για επιστροφή στην πατρίδα.

Σελ. 9
+ρίζα της λέξης = το αρχικό θέμα μιας λέξης // το μέρος μιας λέξης που δεν μεταβάλλεται.
+ομμόριζα μιας λέξης = λέξεις με το ίδιο θέμα, συγγενικές λέξεις.
+ετυμολογώ (το έτυμον=αληθές+λέγω) = ζητώ να βρω τη ρίζα μιας λέξης.
+ετυμολογία (η, ουσ.) = αληθής ανάλυση μίας λέξης, για ανεύρεση της καταγωγής της. 
+ετυμολογικός (επίθ.) = σχετικός με την ετυμολογία, δηλ. την αναζήτηση της αρχής μιας λέξης.
+σχόλιο (το, ουσ.) = ερμηνεία χωρίου κειμένου // μτφ. περιγραφή // έκφραση γνώμης για κάτι // κακολογία.
+γλωσσικός (επίθ.) = σχετικός με τη γλώσσα.
+απόσπασμα (κειμένου) = τμήμα // το μέρος ενός κειμένου, που αποχωρίστηκε // το χωρίο.
+ανίχνευση (η, ουσ.) = έρευνα που ακολουθεί τα ίχνη, αναζήτηση.
+αντιδάνειο (το, ουσ.) = λέξη με ελληνική ρίζα, που τη δανείστηκαν οι ξένοι από μας κι εμείς αργότερα τη δανειστήκαμε από τους ξένους π.χ. το στυλό<γαλλ. stylo<α.ε. ο στύλος = εργαλείο γραφής πάνω σε άβακα. 

Σελ. 10
+πολιτιστική κληρονομιά = ο πολιτισμός που δημιούργησαν οι παλαιότεροι και μας τον μετέδωσαν, ως κληρονομιά, για να τον εμπλουτίσουμε και να τον παραδώσουμε με τη σειρά μας στους νεότερους.    
+μνημείο (το, ουσ.) = μνήμα // μεγαλοπρεπής τάφος // μτφ. ό,τι διατηρεί και θυμίζει το παρελθόν (τα γραπτά μνημεία = τα κείμενα -- τα "άφωνα" μνημεία = αντικείμενα, αρχαιολογικά ευρήματα).  
+Γραμμική Β΄ = αρχαία (περ. 1450-1200 π.Χ.) μινωική – μυκηναϊκή – ελληνική συλλαβογραφική γραφή, δηλ. με συλλαβογράμματα, με σύμβολα που το καθένα απεικόνιζε μία συλλαβή. Αποκρυπτογραφήθηκε από τον αρχιτέκτονα Μιχαήλ Βέντρις (M. Ventris) και τον ελληνιστή Τζων Τσάτγουικ (J. Chadwick) το 1952/1953. 
+ενιαίος (επίθ.) = αδιάσπαστος, συνεχής, ολόκληρος. 
+μαρτυρία (η, ουσ.) = κατάθεση μάρτυρα // ομολογία // πληροφορία.
+αποκομίζω (ρ.) = μετακομίζω, παίρνω // μτφ. ωφελούμαι.
+οικειότητα (η, ουσ.) = εγκάρδια φιλία.
+ακμή (η, ουσ.) = κόψη αιχμηρού αντικειμένου // μτφ. άνθηση, ανάπτυξη (αντίθετο: παρακμή ).
+παρακμή (η, ουσ.) = ξεπεσμός, κατάπτωση.
- συμφραζόμενα (τα) = τα λόγια που αναφέρονται συγχρόνως // το γλωσσικό περιβάλλον.
- φωνολογικός (επίθ.) = ο σχετικός με τη φωνολογία, επιστήμη η οποία ασχολείται με την ανθρώπινη φωνή // αυτός που κάθε γράμμα-σύμβολο του αλφαβήτου αντιστοιχεί με ένα φθόγγο. 
+οινοχόη (η, ουσ., ονος+χέω = χύνω) = αρχαίο αγγείο, με το οποίο έχυναν κρασί στα ποτήρια (ο οινοχόος).
+έπαθλο (το, ουσ.) = βραβείο ενός διαγωνισμού.
- ορχηστρικός (επίθ.) = σχετικός με την όρχηση, χορευτικός (ρήμα  ρχέομαι >ὀρχομαι = χορεύω).

Σελ. 11
+διάλεκτος (η, ουσ.) = τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, ντοπιολαλιά.  
+διαμορφώνομαι (ρ.) = παίρνω μορφή, σχηματίζομαι, διαπλάθομαι.  
- αυτονόητος (επίθ.) = αυτός που γίνεται κατανοητός από μόνος του, σαφής.
+συμβατικός (επίθ.) = ορισμένος με σύμβαση, με συμφωνία // συνηθισμένος // ψεύτικος, πλαστός.
+βαθμιαία (επίρρ.) = σιγά-σιγά, σταδιακά.
- Γόρτυνα (η, ουσ.) = αρχαία ισχυρή πόλη της Κρήτης.
+διάταξη (η, ουσ.) = τακτοποίηση // διαταγή // όρος // παράταξη με ορισμένη σειρά.
+πρώιμος (επίθ.) = αυτός που γίνεται ή ωριμάζει πριν από την ώρα του // μτφ. πρόωρος.
+μεταβατικός (επίθ.) = προσωρινός.
+ιδίωμα (το, ουσ.) = ιδιαίτερο γνώρισμα, ιδιότητα // ιδιοτροπία // τοπική γλωσσική διάλεκτος.
- τσακώνικος (επίθ.) = από την Τσακωνιά, επαρχία της Αρκαδίας, όπου μιλιέται ένα μοναδικό γλωσσικό ιδίωμα, που πιστεύεται ότι είναι επιβίωση αρχαίας ελληνικής διαλέκτου. 
- Μάνη (η, ουσ.) = ορεινή περιοχή της νότιας Πελοποννήσου.
- κοχλίας (ο, ουσ.) = σαλιγκάρι // βίδα // μέρος του εσωτερικού του αυτιού.

Σελ. 12
+διαπρεπής (επίθ.) = διάσημος, σπουδαίος.
+συνθέτω (ρ.) = συνενώνω, συγκροτώ // δημιουργώ, φτιάχνω // στοιχειοθετώ.
+σύνθεση (η, ουσ.) = αρμονική συνένωση των μερών ενός συνόλου // ένωση δύο λέξεων και σχηματισμός μίας σύνθετης λέξης // έκθεση ιδεών // μουσικό ή λογοτεχνικό έργο // στοιχειοθεσία εντύπου // χημ. παραγωγή νέου σώματος από την ένωση άλλων // λογικός τρόπος συλλογισμού, κατά τον οποίο από τα ειδικά προχωρούμε στα γενικά.   
- σημασιολογικός (επίθ.) = ο σχετικός με τη σημασία των λέξεων και τη σημασιολογία, κλάδο της Γλωσσολογίας, που μελετά τη σημασία των λέξεων. 
+εύηχος (επίθ.) = καλόηχος, αρμονικός στο άκουσμα.
+μουσικότητα (η, ουσ.) = αρμονία, ομορφιά στο άκουσμα ήχων.
- Εθνογραφία (η, ουσ.) = επιστήμη, που μελετά τη ζωή και τα ήθη ενός έθνους μία ορισμένη εποχή. 
- ξενικός (επίθ.) = αυτός που έχει σχέση με τα ξένα, ξένος // αλλιώτικος.  
- γκλάμουρ (ξενική λέξη, αγγλ. glamour) = αίγλη, γοητεία.
- φαστ-φουντ (ξενική λέξη, αγγλ.) = γρήγορο φαγητό (fast food, αντίθετο: slow food).
- σκόντο (το, ξενική λέξη, ιταλ.) = έκπτωση, μείωση.
- μπάσος (ξενική λέξη, ιταλ.) = βαθύφωνος.
- ανφάς (ξενική λέξη, γαλλ.) = κατάφατσα, καταπρόσωπα, από μπροστά (γαλλ. προφίλ = πλάγια όψη).
- σκάρτος (επίθ., ξενική λέξη, ιταλ.) = ελαττωματικός // μτφ. άχρηστος.
- τουρνουά (το, ξενική λέξη, γαλλ.) = γύρος, περιοδεία. 
- τζίρος (ο, ξενική λέξη, ιταλ.) = το σύνολο των εισπράξεων εμπορικού μαγαζιού.
- φαντεζί (ξενική λέξη, γαλλ., παράβαλε ελλην. λ. φαντάζω) = φανταχτερός, ζωηρόχρωμος, «χτυπητός».
- παρλάρω (ξενική λέξη, ιταλ.) = φλυαρώ.
- πιάτσα (η, ξενική λέξη, ιταλ.) = πλατεία // αγορά // τόπος στάθμευσης των ταξί.
- ταξί (ξενική λέξη, γαλλ.) = αγοραίο αυτοκίνητο.
- σκιτσάρω (ξενική λέξη, από ιταλ. λ. το σκίτσο= πρόχειρο σχεδίασμα) = ιχνογραφώ, σχεδιάζω. 
- κολάζ (το, ξενική λέξη, γαλλ.) = τεχνική ζωγραφικής με κόλλημα χαρτιών ή άλλων υλικών.
+κατηγοριοποιώ (ρ.) =χωρίζω ή τακτοποιώ ένα σύνολο σε ομοειδή μέρη, σε τμήματα (κατηγορίες).
+αυτούσιος (επίθ.) = ακέραιος, αμετάβλητος. 

Σελ. 13
+αγγειογραφία (η, ουσ.) = ζωγραφική σε πήλινα αγγεία (αγγειογράφος – αγγειοπλάστης / αγγειοπλαστική).
+αναπαριστώ/αναπαριστάνω (ρ.) = απεικονίζω με ακρίβεια // περιγράφω πιστά (αναπαράσταση).
- χόκεϋ (το, ξενική λέξη) = ομαδικό παιχνίδι με μπαστούνια και μπαλάκια.
+τύμβος (ο, ουσ.) = σωρός από χώμα πάνω σε τάφο, τούμπα // μεγαλόπρεπος τάφος.
+επιτύμβιος (επίθ., επί = επάνω+τύμβος=τάφος) = τοποθετημένος πάνω σε τάφο.
+επιτύμβιο (το) = επιγραφή πάνω σε τάφο // ταφικό μνημείο.
+ποικίλος (επίθ.) = αυτός που αποτελείται από πολλά και διάφορα πράγματα // πολύμορφος.  
+παγκόσμιος (επίθ.) = διεθνής.

Σημείωση: Όσες λέξεις έχουν μπροστά σταυρό ( + ) είναι καλό να γραφούν σε «Ευρετήριο Λέξεων», είτε γιατί θα τις ξανασυναντήσετε είτε γιατί είναι σημαντικές και εύηχες, κυρίως όμως για να τις χρησιμοποιείτε στις γραπτές εργασίες σας.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Διάβασε τις σελ. 7-13 του σχολικού βιβλίου, με τη βοήθεια της φωτοτυπίας, και γράψε μία παράγραφο 10 σειρών, με θέμα: «Γιατί να μάθω Αρχαία Ελληνικά;»

2. Βρες από το Διαδίκτυο σε ποια κράτη διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης και σε ποιες τάξεις και μετά ανακοίνωσε στην τάξη σου τα αποτελέσματα της έρευνάς σου (προαιρετική)

3. Αν θέλεις, εκτύπωσε τα παρακάτω περιεχόμενα του βιβλίου σου έγχρωμα, πλαστικοποίησε το φύλλο και χρησιμοποίησέ το ως σελιδοδείκτη του βιβλίου σου.


y                     ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ    Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                          p 


ΕΝΟΤΗΤΑ  1η: (σελ. 8 - 13)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ1 (σελ. 8 - 9): «Τ ταξίδι τν λέξεων στ χρόνο»
Β. ΛΕΞΗ1 (σελ. … ):   -----------
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ1 (σ. 142-143): α) «Χελιδόνισμα τς Ρόδου» - β) ’Οδυσσέα λύτη «  ξία τς λληνικ γλώσσης»

ΕΝΟΤΗΤΑ  2η: (σελ. 14 - 19)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ2 (σελ. 14): Πλάτωνος «Πρωταγόρας» 325c-326c: « κπαίδευση τν παιδιν στν ρχαία θήνα»
Β. ΛΕΞΗ2 (σελ. … ):    -----------
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ2 (σ. 143): α) Πλουτάρχου «Λυκοργος» 16. 4-5   -   β) Πλουτάρχου «Λυκοργος» 16. 6

ΕΝΟΤΗΤΑ  3η: (σελ. 20 - 27)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ3 (σελ. 20): Ξενοφντος «πομνημονεύματα» 2.7.6.: «παγγέλματα ρχαίων θηναίων»
Β. ΛΕΞΗ3 (σελ. … ):    -----------
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ3 (σ. 144 - 145): α) ριστοφάνους «’Όρνιθες»   -   β) Πλουτάρχου «Περικλς» 12. 6

ΕΝΟΤΗΤΑ  4η: (σελ. 28 - 35)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ4 (σελ. 28): Λουκιανο «ληθς ‘Ιστορία» 2.3-4: «‘Ένα ταξίδι πιστημονικς φαντασίας»
Β. ΛΕΞΗ4 (σελ. 30):   φων
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ4 (σ. 145 - 146): Λουκιανο «ληθς ‘Ιστορία» 2. 44

ΕΝΟΤΗΤΑ  5η: (σελ. 36 - 43)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ5 (σελ. 36): Ξενοφντος «Πόροι» 1.1-5.: « πλοτος τς ττικς  γς»
Β. ΛΕΞΗ5 (σελ. 39):   γ
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ5 (σ. 146-147): α) Πλουτάρχου «Περικλς» 12. 4   -   β) ’Ισοκράτους «ΠερΕρήνης» 20-21

ΕΝΟΤΗΤΑ  6η: (σελ. 44 - 51)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ6 (σελ. 44): Ασώπου «Μθος»: «Ἡ  ομορφιδν εναι τπν»
Β. ΛΕΞΗ6 (σελ. 47):   πίω > πίνω
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ6 (σ. 147-148): Λυσίου «‘Υπρ Μαντιθέου» 18-19

ΕΝΟΤΗΤΑ  7η: (σελ. 52 - 59)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ7 (σελ. 52): ρριανο «λεξάνδρου νάβασις» 2.3.1-8: «λύση τογορδίου δεσμο»
Β. ΛΕΞΗ7 (σελ. 54):   ζευγνύω και  ζεύγνυμι
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ7 (σελ. 148): Πλουτάρχου «λέξανδρος» 18. 3-4

ΕΝΟΤΗΤΑ  8η: (σελ. 60 - 67)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ8 (σελ. 60): Λουκιανο «Νεκρικο Διάλογοι» 17: «‘Ένα μοιραο λάθος»
Β. ΛΕΞΗ8 (σελ. 63):    λεύθερος
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ8 (σ. 148-150): Λουκιανο «Περπαρασίτου, τι τέχνη παρασιτικ» 52  -  α) Ασώπου «Μθος»

ΕΝΟΤΗΤΑ  9η: (σελ. 68 - 75)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ9 (σελ. 68): ’Ισοκράτους «Εαγόρας» 1-6: «νυπέρβλητα πρότυπα»
Β. ΛΕΞΗ9 (σελ. 71):   πατρ
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ9 (σελ. 150): Λυσίου «’Επιτάφιος» 79-81

ΕΝΟΤΗΤΑ  10η: (σελ. 76 - 81)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ10 (σελ. 76): Ξενοφντος «πομνημονεύματα» 2.4.1-7: «Σωκράτης γι τ φιλία»
Β. ΛΕΞΗ10 (σελ. 78):   κτάομαι > κτμαι
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ10 (σ. 150-152): α) Πλουτάρχου «Περ πολυφιλίας» 97 b 6-9  -  β) ριστοτέλους «’Ηθικ Νικομάχεια» 1169 b  και  γ) Ἀριστοτέλους «’Ηθικ Νικομάχεια» 1155 a

ΕΝΟΤΗΤΑ  11η: (σελ. 82 - 89)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ11 (σελ. 82): ρριανο «λεξάνδρου νάβασις» 5.19.4-6.: «Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀλεξάνδρου γι τν Βουκεφάλα»
Β. ΛΕΞΗ11 (σελ. 84):   πόλις
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ11 (σελ. 152 - 153): Πλουτάρχου «λέξανδρος» 6. 5-8

ΕΝΟΤΗΤΑ  12η: (σελ. 90 - 97)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ12 (σελ. 90): Πλάτωνος «Τίμαιος» 25 a-d: «θήνα κα τλαντίδα»
Β. ΛΕΞΗ12 (σελ. 92):   κρατέω > κρατ
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ12 (σ. 153 - 154): α) Στράβωνος «Γεωγραφικ» 2.3.6   -   β) Πλάτωνος «Κριτίας» 108 e - 109 a

ΕΝΟΤΗΤΑ  13η: (σελ. 98 - 105)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ13 (σελ. 98): Διοδώρου Σικελιώτου «Βιβλιοθήκη» 10.4.3-6: «Δάμων κα Φιντίας»
Β. ΛΕΞΗ13 (σελ. 100):   τύραννος
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ13 (σελ. 154 - 155): ’Ισοκράτους «Πρς Δημόνικον» 25-26

ΕΝΟΤΗΤΑ  14η: (σελ. 106 - 113)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ14 (σελ. 106): Ασώπου «Μθος»: «‘Ένα δικο παράπονο»
Β. ΛΕΞΗ14 (σελ. 108):   ρχω
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ14 (σελ. 155): Ασώπου «Μθος»

ΕΝΟΤΗΤΑ  15η: (σελ. 114 -119)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ15 (σ. 114): ντωνίνου Λιβεράλις «Μεταμορφώσεων Συναγωγ» 17: «μεταμόρφωση το Λευκίππου»
Β. ΛΕΞΗ15 (σελ. 116):   φύω
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ15 (σ. 156-157): α) Παρθενίου «’ΕρωτικΠαθήματα» 15.4 - β) ’Οβιδίου «Μεταμορφώσεις» 1091-1102 γ) ’Οβιδίου «Μεταμορφώσεις» 1150-1156 - δ) ’Οβιδίου «Μεταμορφώσεις» 1300-1306

ΕΝΟΤΗΤΑ  16η: (σελ. 120 - 125)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ16 (σελ. 120): Αλιανο«Ποικίλη ‘Ιστορία» 6.12: «Τ θλιβερ τέλος νς τυράννου»
Β. ΛΕΞΗ16 (σελ. 122):   θάλαττα > θάλασσα
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ16 (σελ. 158): Πλουτάρχου «Τιμολέων» 14. 1-3

ΕΝΟΤΗΤΑ  17η: (σελ. 126 - 133)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ17(σ. 126): Μ. Βασιλείου «‘Ομιλίαι ες τν ‘Εξαήμερον» 7.3: «‘Ένα διδακτικ παράδειγμα π τ φύση»
Β. ΛΕΞΗ17 (σελ. 128):   σρξ
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ17(σ.159): α) Αλιανο«Ποικίλη ‘Ιστορία» 1.1  –  β) π. Παύλου «’Επιστολ πρς ‘Ρωμαίους» 13. 8-10

ΕΝΟΤΗΤΑ  18η: (σελ. 134 - 140)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ18 (σελ. 134): Ασώπου «Μθος»: «ελικρίνεια νταμείβεται»
Β. ΛΕΞΗ18 (σελ. 136):   δίκη
Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ18 (σελ. 160 - 161): α) Αἰσώπου «Μῦθος»   -   β) Αἰσώπου «Μῦθος»


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
1.
Αιλιανός Κλαύδιος (Ρωμαίος 170-235 μ.Χ.)
16η–Α΄,  17η–Π1.
2.
Αίσωπος (6ος αι. π.Χ.)
6η-Α΄, 8η214η-Α΄, 14η118η-Α΄, 18η1, Π2.
3.
Απόστολος Παύλος (1ος αι. μ.Χ.)   )
17η–Π2.
4.
Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.)
10η–Π2, 10η–Π3.
5.
Αριστοφάνης  (445 - 385 π.Χ.)
3η–Π1.
6.
Αρριανός Φλάβιος (περ. 95 - 175 μ.Χ.)
7η–Α΄,  11η–Α΄.
7.
Βασίλειος ο Μέγας  (329 - 378 μ.Χ.)
17η–Α΄.
8.
[Δημοτικό / Χελιδόνισμα - Ανώνυμο] 
1η–Π1.
9.
Διόδωρος Σικελιώτης (1ος αι. π.Χ.)
13η–Α΄.
10.
Ελύτης Οδυσσέας (1911 - 1996)
1η–Π2.
11.
Ισοκράτης (436 – 338 π.Χ.)
5η–Π2,  9η–Α΄,  13η–Π1.  
12.
Λιβεράλις Αντωνίνος (2ος αι. μ.Χ.)
15η–Α΄.
13.
Λουκιανός (120 μ.Χ.- μεταξύ 180-192 μ.Χ.)
4η–Α΄,  4η–Π1,  8η–Α΄,  8η–Π1.
14.
Λυσίας (445 - 380 π.Χ.)
6η–Π1,  9η–Π1.
15.
Ξενοφών  (περ. 430 - 355 π.Χ.)
3η–Α΄,  5η–Α΄,  10η–Α΄.
16.
Οβίδιος (Λατίνος ποιητής, 43 π.Χ.–18 μ.Χ.)
15η–Π2,  15η–Π3,  15η–Π4.
17.
Παρθένιος (Μυθογράφος, 1ος αι. π.Χ.)
15η–Π1.
18.
Πλάτων (427 - 347 π.Χ.)
2η–Α΄,  12η–Α΄,  12η–Π2.
19.
Πλούταρχος (περ. 46 - 120 μ.Χ)
2η1, Π2, 3η2, 5η1, 7η1, 10η1, 11η1, 16η-Π1.
20.
Στράβων (περ. 64 π.Χ. - 24 μ.Χ.)
12η–Π1.                    
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου